Koalicija udruga u zdravstvu

„Sanus“ je jedan od osnivača Koalicije udruga u zdravstvu (KUZ) od osnutka 07. lipnja 2004.godine. Birani smo već par mandata u Upravni odbor, a također smo i Županijski ured za Splitsko-dalmatinsku županiju. Svojim aktivnim učestvovanjem na sastancima sudjelujemo u aktivnostima podržavajući misiju, borbu za bolji život pacijenata, te rehabilitaciju nakon bolesti.

 

 

Djelovanje Sanusa kroz KUZ neprekidno traje. Kroz protekle godine na novim izborima birani smo ponovo. U lipnju mjesecu 2014. godine na izbornoj Skupštini predsjednica je ponovo birana u Upravni odbor, a također smo ostali i kao Županijski ured KUZ-a za Splitsko-dalmatinsku županiju. Cilj nam je raditi na poboljšanju uvjeta liječenja pacijenata kao i njihove zaštite te ostvarenja njihovih prava. Želimo ukazati javnosti da bez obzira na situaciju u kojoj se nalazimo pacijenti moraju biti zaštićeni te da imaju primjerenu zdravstvenu zaštitu.