Počasni članovi

Kroz posebno prepoznatljive članove udruga bilježi veliki broj znanstvenika, akademika, estradnih umjetnika, glumaca, akademskih slikara, književnika, sportaša, političara i dr.

Vrijedno je istaknuti da naša djeca jako vole literalno se izražavati kroz radionice putem kojih pripremamo izdavanje knjige „Moja priča“. Trenutci provedeni sa piscima su trenutci njihove sreće i kreativnog izražavanja.
Osoba koja nas je nažalost napustila, a posebno će ostati urezana u srcima nas i naše djece bio je Dragutin Tadijanović koji je neizmjerno ljubio našu djecu, te smo ga često posjećivali. Ponosni smo što smo imali priliku kroz život učiti od njega i slušati njegove poruke koje su zračile optimizmom i vjerom da ustrajemo te da će naša djeca ozdraviti. Kroz susrete s njim divio se hrabrosti ove djece i zvao ih je „moji mali heroji“. Ostat će nam uvijek u trajnom sjećanju kao veliko srce dobrote i počasni član naše udruge.