Sanusova mriža

 

Povodom 15.2. nacionalnog Dana djeteta oboljelog i liječenog od maligne bolesti, u 2009. godini održana je prva promocija rehabilitacijskog centra sa mrežom naših udruga kroz Republiku Hrvatsku u Krasnu