Stjepan Božić

Prijatelj udruge Stjepan Božić  zajedno sa svojim sportskim društvom „Tigar“Ogulin  održao je humanitarni meč u ljeto 2007. godine čija su sredstva utrošena za renoviranje stana za roditelje u Splitu, Zagrebačka13.

Prijateljstvo sa Stjepanom Božićem traje od ranije jer su se za vrijeme ljetnog rehabilitacijskog kampa na Bjelolasici djeca susretala sa njim i sprijateljila.