Prehrana za djecu i mlade liječenih od malignih bolesti

U posljednjih 30 godina, metode otkrivanja i liječenja malignih oboljenja u djetinjstvu poboljšale su se do te mjere da u prosjeku 80% pedijatrijskih pacijenata preživi liječenje. Međutim, dugoročne nuspojave liječenja stavljaju djecu i mlade liječenih od malignih bolesti u rizičnu skupinu. Prijavljeno je da osobe koje su liječene od malignih oboljenja u djetinjstvu imaju veći rizik od razvoja kroničnog stanja u usporedbi sa svojom braćom i sestrama. Ova stanja uključuju endokrine poremećaje, metaboličke poremećaje, kardiovaskularne bolesti i bolesti pluća. Usvajanje pravilnih prehrambenih navika nakon
liječenja može pomoći zaštiti ovu skupinu od razvoja kroničnih bolesti.
Predstavljamo vam brošuru „Prehrana za djecu i mlade liječenih od malignih bolesti“

X