Rehabilitacijski kampovi

Provodimo rehabilitacijske kampove za djecu liječenu od malignih bolesti koja su završila aktivni proces liječenja i njihove sestre i braću u dobi od 7 – 16 godina.
Programom su predviđene razne sportske aktivnosti, natjecanja, zabavni program, zajednička druženja, edukativne radionice, izleti, psihološke, likovne, glazbene i druge kreativne radionice pod stalnim nadzorom tima Sanus, psihologa, liječnika, akademskog umjetnika i volontera.
Cilj kampa je psihosocijalno osnaživanje djece jačanjem samopouzdanja i samopoštovanja, međusobno povezivanje i zbližavanje, podjela iskustava i spoznaja da nisu sami, jačanje imuniteta, otpornosti i fizičke izdržljivosti djece, poticanje kreativnog izražavanja i pozitivnog stava. Prijateljstva stvorena na kampu ostaju za cijeli život, a od boravka na morskom zraku (zimski kamp) ili svježem planinskom zraku (ljetni kamp) uz aktivno sudjelovanje u navedenim programskim aktivnostima djeca se vraćaju kući sa osmjehom na licu, sretna, ispunjena i spremna na nove izazove.
Tradicionalno na kraju rehabilitacijskog odmora organiziramo izložbu dječjih radova nastalih za vrijeme održavanja kampa. Pored sudionika izložbi prisustvuju i dragi gosti, predstavnici pokrovitelja kampa, predstavnici lokalne i regionalne uprave prema mjestu održavanja i dr.
Na taj način, obilježavajući lijepo događanje, ohrabruju djecu i daju potporu programu koji godinama pridonosi boljem životu naše djece i njihovih obitelji.
Sanus kampove za djecu (zima, proljeće i ljeto) provodi od samih početaka djelovanja, pod pokroviteljstvom raznih donatora ( U.O. Maki Gospić, Braća Pivac d.o.o. Vrgorac, Hotel Macola Korenica, Pansion Sidro Duće), a od 2007. godine do 2020. godine ljetni i zimski kampovi za djecu provodili su se pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva.

NAŠ KAMP = POBJEDA ZDRAVLJA !

X